', 'auto', '172'); ga('172.send', 'pageview');

لیست قیمت به روز

 

 

 

لیست قیمت زیر تنها مخصوص همکاران می باشد 


قیمت سفارشات کارت ویزیت
جنس کارت اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل شیراز قیمت(فوری) زمان تحویل شیراز خرید
نویوی 1رو (48*85) 25000 8 روز کاری      
نویوی 2رو (48*85) 32000 8 روز کاری      
سلفون براق 1رو (48*85) 26000 8 روز کاری 29000

 فوری

4روزه

 
براق 2رو (48*85) 33000 8 روز کاری 36000

فوری

4روزه

 
مات 1رو (48*85) 26000 8 روز کاری 29000

فوری

4روزه

 
مات 2رو (48*85) 33000 8 روز کاری 36000

فوری

4روزه

 
کتان 1 رو امباس (48*85) 26000 8 روز کاریل 29000

فوری

4روزه

 
کتان 2 رو امباس (48*85) 29000 8 روز کاری 32000  

فوری

4روزه

 
کتان 1 رو آلمان (48*85) 38000 8 روز کاری 43000  

فوری

4روزه

 
کتان 2 رو آلمان (48*85) 43000 8 روز کاری 47000  

فوری

4روزه

 
لیبل نویوی (48*85) 41000 8 روز کاری 43000

فوری

4روزه

 
لیبل با سلفون براق (48*85) 41000 8 روز کاری 44000

فوری

4روزه

 
سوسماری 1 رو (48*85) 33000 8 روز کاری    
سوسماری 2 رو (48*85) 39000 8 روز کاری       
سلفون مات مخملی 1 رو (48*85) 66000 8 روز کاری    
سلفون مات مخملی 2 رو (48*85) 75000 8 روز کاری    
لیبل شیشه ای (48*85) 118000تومان 8 روز کاری    

 

 
 
سلفون مات دورگرد (90*60) 51000 8 روز کاری 54000

فوری

4روزه

 
سلفون براق دورگرد (90*60) 51000 8 روز کاری 54000

فوری

4روزه

 
لمینیت براق بزرگ (58*90) 139000 8 روز کاری 145000

فوری

4روزه

 
لمینیت دولب گرد براق (58*90) 140000 12 روز کاری     

 

 
لمینیت براق ویزیتی (48*85) 110000 12 روز کاری      
لمینیت براق مربعی (58*58) 97000 12 روز کاری      
لمینت براق دایره (58*58) 100000 12 روز کاری      
لمینیت مات بزرگ (58*90) 220000 8 روز کاری 225000

فوری

4روزه

 
لمینیت دولب گرد مات (58*90) 222000 12 روز کاری      
لمینیت مات ویزیتی (48*85) 175500 12 روز کاری     

 

 
لمینت مات مربعی (58*58) 140000 12 روز کاری      
لمینیت برجسته (90*60) 97000 8 روز کاری 102000

5  روز کاری

 
لمینیت برجسته ویزیتی (90*54) 80000 8 روز کاری      
لمینیت برجسته مربعی (60*60) 77000 8 روز کاری 80000  

6  روز کاری

 
لمینت برجسته طلاکوب 2رو (90*60) 159000 14 روز کاری    

 

 
 
لمینت برجسته مخملی (90*60) 150000 17 روز کاری    

 

 
سلفون مات مخملی دورگرد (90*60) 98000 19 روز کاری    

 

 

 
آهنربایی (مگنت)  (58*90) 390000 16 روز کاری     

 

 

 


 

 


قیمت سفارشات فرم عمومی گلاسه 120 گرمی
اندازه تعداد قیمت(معمولی) زمان تحویل قمیت (فوری ) زمان تحویل خرید
1رو A4 2000 230000 8 روز کاری 255000 4 روز کاری  
1رو A5 2000 115000 8 روز کاری 135000 4 روز کاری  
1رو A6 2000 58000 8 روز کاری 73000 4 روز کاری  
2رو A4 2000 280000 8 روز کاری 305000 4 روز کاری  
2رو A5 2000 140000 8 روز کاری 160000 4 روز کاری  
2رو A6 2000 70000 8 روز کاری 85000 4 روز کاری  
1رو A4 5000 510000 8 روز کاری 540000 4 روز کاری  
1رو A5 5000 255000 8 روز کاری 280000 4 روز کاری  
1رو A6 5000 128000 8 روز کاری 148000 4 روز کاری  
2رو A4 5000

570000

8 روز کاری 600000 4 روز کاری  
2رو A5 5000 285000 8 روز کاری 310000 4 روز کاری  
2رو A6 5000 143000 8 روز کاری 163000 4 روز کاری  

 

قیمت سفارشات فرم عمومی تحریر

 

اندازه تعداد قیمت(معمولی) زمان تحویل قمیت (فوری ) زمان تحویل خرید
1رو A3 1000   7 روز کاری   4 روز کاری  
1رو A4 1000 88000 7 روز کاری 108000 4 روز کاری  
1رو A5 1000 44000 7 روز کاری 54000 4 روز کاری  
1رو A6 1000 22000 7 روز کاری 27000 4 روز کاری  
2رو A3 1000       4 روز کاری  
2رو A4 1000 125000 7 روز کاری 145000 4 روز کاری  
2رو A5 1000 62500 7 روز کاری 72500 4 روز کاری  
2رو A6 1000 32000 7 روز کاری 37000 4 روز کاری  
1رو A3 2000       4 روز کاری  
1رو A4 2000 122000 7 روز کاری 147000 4 روز کاری  
1رو A5 2000 61000 7 روز کاری 73500 4 روز کاری  
1رو A6 2000 30500 7 روز کاری 37000 4 روز کاری  
2رو A3 2000          
2رو A4 2000 170000 7 روز کاری 190000 4 روز کاری  
2رو A5 2000 85000 7 روز کاری 95000 4 روز کاری  
2رو A6 2000 42500 7 روز کاری 49500 4 روز کاری  
1رو A3 5000   7 روز کاری   4 روز کاری  
1رو A4 5000 250000 7 روز کاری 280000 4 روز کاری  
1رو A5 5000 125000 7 روز کاری 150000 4 روز کاری  
1رو A6 5000 62500 7 روز کاری 82500 4 روز کاری  
2رو A3 5000   7 روز کاری   4 روز کاری  
2رو A4 5000 310000 7 روز کاری 340000 4 روز کاری  
2رو A5 5000 155000 7 روز کاری 180000 4 روز کاری  
2رو A6 5000 77500 7 روز کاری 97500 4 روز کاری  

 


 

قیمت سفارشات فرم عمومی گلاسه 135 گرمی

 

اندازه تعداد قیمت(معمولی) زمان تحویل قمیت (فوری ) زمان تحویل خرید
1رو A4 1000 145000 8 روز کاری 165000 4 روز کاری  
1رو A5 1000 73000 8 روز کاری 78000 4 روز کاری  
1رو A6 1000 36000 8 روز کاری 46000 4 روز کاری  
2رو A4 1000 190000 8 روز کاری 210000 4 روز کاری  
2رو A5 1000 95000 8 روز کاری 110000 4 روز کاری  
2رو A6 1000 48000 8 روز کاری 58000 4 روز کاری  
1رو A4 2000 245000 8 روز کاری 270000 4 روز کاری  
1رو A5 2000 123000 8 روز کاری 143000 4 روز کاری  
1رو A6 2000 61000 8 روز کاری 76000 4 روز کاری  
2رو A4 2000 295000 8 روز کاری 320000 4 روز کاری  
2رو A5 2000 148000 8 روز کاری 168000 4 روز کاری  
2رو A6 2000 74000 8 روز کاری 89000 4 روز کاری  
1رو A4 5000 545000 8 روز کاری 575000 4 روز کاری  
1رو A5 5000 273000 8 روز کاری 298000 4 روز کاری  
1رو A6 5000 137000 8 روز کاری 157000 4 روز کاری  
2رو A4 5000 610000 8 روز کاری 640000 4 روز کاری  
2رو A5 5000

305000

8 روز کاری 330000 4 روز کاری  
2رو A6 5000 153000 8 روز کاری 173000 4 روز کاری  
             

 

قیمت سفارشات فرم عمومی تحریر استاندارد

 

اندازه تعداد قیمت(معمولی) زمان تحویل قمیت (فوری ) زمان تحویل خرید
1رو A3 1000   7 روز کاری   4 روز کاری  
1رو A4 1000 118000 7 روز کاری 138000 4 روز کاری  
1رو A5 1000 59000 7 روز کاری 74000 4 روز کاری  
1رو A6 1000 29000 7 روز کاری 37000 4 روز کاری  
2رو A3 1000   7 روز کاری   4 روز کاری  
2رو A4 1000 195000 7 روز کاری 215000 4 روز کاری  
2رو A5 1000 97500 7 روز کاری 117000 4 روز کاری  
2رو A6 1000 49000 7 روز کاری 57000 4 روز کاری  
1رو A3 2000   7 روز کاری   4 روز کاری  
1رو A4 2000 170000 7 روز کاری 186000 4 روز کاری  
1رو A5 2000 85000 7 روز کاری 98000 4 روز کاری  
1رو A6 2000 43000 7 روز کاری 49500 4 روز کاری  
2رو A3 2000   7 روز کاری   4 روز کاری  
2رو A4 2000 244000 7 روز کاری 264000 4 روز کاری  
2رو A5 2000 122000 7 روز کاری 137000 4 روز کاری  
2رو A6 2000 61000 7 روز کاری 69000 4 روز کاری  
1رو A3 5000   7 روز کاری   4 روز کاری  
1رو A4 5000 298000 7 روز کاری 318000 4 روز کاری  
1رو A5 5000 149000 7 روز کاری 164000 4 روز کاری  
1رو A6 5000 74500 7 روز کاری 82000 4 روز کاری  
2رو A3 5000   7 روز کاری   4 روز کاری  
2رو A4 5000 396000 7 روز کاری 416000 4 روز کاری  
2رو A5 5000 198000 7 روز کاری 213000 4 روز کاری  
2رو A6 5000 99000 7 روز کاری 107000 4 روز کاری  

 

قیمت پاکت تحریر
اندازه تعداد قیمت(معمولی) زمان تحویل خرید
پاکت ملخی 1000 133000 9 روز کاری  
پاکت ملخی 2000 199000 9 روز کاری  
پاکت ملخی 5000 372000 9 روز کاری  
پاکت A5 1000 165000 9 روز کاری  
پاکت A5 2000 245000 9 روز کاری  
پاکت A5 5000 495000 9 روز کاری  
پاکت A4 1000 313000 9 روز کاری  
پاکت A4 2000 450000 9 روز کاری  
پاکت A4 5000 845000 9 روز کاری  
قیمت پاکت گلاسه
اندازه تعداد قیمت زمان تحویل خرید
پاکت ملخی 1000 185000 9 روز کاری  
پاکت ملخی 2000 305000 9 روز کاری  
پاکت ملخی 5000 697000 9 روز کاری  
پاکت A5 1000 260000 9 روز کاری  
پاکت A5 2000 438000 9 روز کاری  
پاکت A5 5000 945000 9 روز کاری  
پاکت A4 1000 505000 9 روز کاری  
پاکت A4 2000 848000 9 روز کاری  
پاکت A4 5000 1820000 9 روز کاری  

 

قیمت پاکت کتان 
اندازه تعداد قیمت زمان تحویل خرید
پاکت ملخی 1000 175000 9 روز کاری  
پاکت A5 1000 220000 9 روز کاری  
پاکت A4 1000 410000 9 روز کاری  
پاکت A3 1000 780000 9 روز کاری